Pārvaldības risinājums

Uzņēmuma pagaidu vadība

Uzņēmuma pagaidu vadība

Viens no spēcīgākajiem vadības konsultāciju instrumentiem, kas ir FORCEO piedāvājumā

Uzņēmuma pagaidu vadība nozīmē ārēju ekspertu iesaisti organizācijas ikdienas darbā, kuri pārmaiņu vai krīzes laikā var vadīt visu uzņēmumu vai kādu tās funkciju. Ārējie eksperti ir pieredzējuši vadītāji, kuri spēj ātri “ielēkt” organizācijas darbā un atrunātājā termiņā sasniegt uzstādīto mērķus. Pagaidu vadītājs ir piemērots risinājums situācijās, kad ir nepieciešams rīkoties nekavējoties – pārvarēt konkrētus izaicinājumus, veiksmīgi īstenot projektu vai aizpildīt vakanci, līdz ir atrasts piemērots tā izpildītājs.

Visbiežāk pagaidu vadītāju piesaista situācijās, kad uzņēmumā šāds cilvēks ir nepieciešams  tikai uz pārmaiņu laiku, kā arī tad, ja šādas kompetences uzņēmumā vienkārši nav. Pagaidu vadītāji visbiežāk tiek piesaistīti uz laiku līdz 12 mēnešiem un to pakalpojumu uzņēmums apmaksā kā vadības konsultācijas. Mēdz būt gadījumi, kad pagaidu vadītājam tiek izveidota īpaša loma vai amats.

Trīs iemesli, kad izvēlēties pagaidu vadītāju

Rezultātu nerada perfekta stratēģija vai produkts. Rezultātu rada darbs!

Jauna stratēģija

Ja ir jāpanāk savādāks rezultāts, ir nepieciešama savādāka domāšana. Strādājot krīzes apstākļos vai būtiski mainot darbības stratēģiju, pagaidu vadītājs ir laba izvēle, ja nepieciešama ātra un precīza plāna izstrāde un izpilde.

Kompetences trūkums

Situācijā, kad nepieciešams ātri aizpildīt kādu no uzņēmumam būtiskām vadības lomām. (Valdes priekšsēdētājs, Finanšu direktors, Operatīvās darbības direktors v.c.).

Pārmaiņu projekts

Situācijās, kad ir nepieciešams novadīt būtisku pārmaiņu projektu, bet uzņēmumā šādas kompetences nav.

Ieguvumi no Pagaidu vadītāju piesaistes

Labākais padoms ir parādīt piemēru!

Ātrums

Pagaidu vadītājs var uzsākt darbu nākamajā nedēļā. Laika faktors var būt svarīgs krīzes situācijā.

Zināšanas un Pieredze

Pagaidu vadītāji bieži ir ar augstāku kompetenci, kā nepieciešams darbam, ko viņi veiks. Šī kompetence ļauj tiem būt produktīviem jau no pirmās darba dienas. Nav nepieciešams “pārbaudes laiks”.

Objektivitāte un Neatkarība

Pagaidu vadītāji nav iesaistīti uzņēmuma iekšējos konfliktos, tāpēc tiem ir viegli komunicēt savu redzējumu un būt objektīviem, nepakļautiem spiedienam, kas izriet no iesīkstējušiem paradumiem.

Profesionalitāte un Mērķtiecība

Pagaidu vadītāji nav padomdevēji. Tie ir aktīvi pārmaiņu iniciātori un to dalībnieki - daļa no uzņēmuma komandas. Pagaidu vadītājiem ir svarīgi sasniegt rezultātu, jo tā ir nolīgts un tas tieši ietekmē pagaidu vadītāja reputāciju. Daļa no atlīdzības tiek maksāta tikai sasniedzot atrunātos mērķus.

Kā notiek pagaidu vadītāja piesaiste un tā darbs

Pagaidu vadītāja dzīves cikls uzņēmumā sastāv no 3 posmiem

#1 POSMS

Situācijas diagnostika

Kopā ar uzņēmuma pārstāvjiem (akcionāriem, padomi, valdi) notiek vienošanās par risināmo problēmu un nepieciešamo ārējo kompetenci. Vienlaicīgi notiek esošās situācijas novērtēšana, kas norit pēc funkciju audita metodikas. Novērtēšanas ietvaros FORCEO iegūst nepastarpinātu informāciju par situāciju uzņēmumā un risināmo problēmu. Pēc novērtēšanas tiek sagatavots ziņojums un darba plāns, kas satur sasniedzamos rezultātus un veicamos uzdevumus, kā arī rekomendētos pagaidu vadītājus.

#2 POSMS

Īstenošana

Kad tiek panākta vienota izpratne par situāciju un tās risinājumiem, tiek slēgts sadarbības līgums un pagaidu vadītājs uzsāk darbu. Darbs notiek saskaņā ar atrunāto plānu un reizi mēnesī pasūtītājam tiek sniegts progresa ziņojums.

#3 POSMS

Iziešana no projekta

Kad atrunātais līguma termiņš tuvojas beigām, tiek īstenota zināšanu nodošana tam cilvēkam, kurš šo lomu pildīs turpmāk. Pagaidu vadītājs parasti tieši iesaistās pēcteča atlasē un to darbs noslēguma posmā notiek kopā. Pēc projekta beigām tiek sagatavota projekta norises analīze un rekomendācijas turpmākajām darbībām.