Mērķu plānošana un kontrole

Moderēšana

Aktuāli

Stratēģiskā plānošana un Mērķu stresa tests

Strādāt pie stratēģiju izstrādes ir gan interesanti, gan vērtīgi. Mēs stratēģiskās plānošanas procesa apzīmēšanai lietojam vārdu “mērķošana”, jo tas visprecīzāk izsaka šī darba rezultātu – noteikti mērķi visos uzņēmuma līmeņos vēlamā nākotnes stāvokļa sasniegšanai. Konsultējot, apmācot un moderējot, izmantojam pašu izstrādātu, unikāla mērķošanas metodika, kas ir aprobēta strādājot ar biznesa un publiskā sektora organizācijām. 

Pretēja pieeja mērķu plānošanai ir mērķu stresa tests – novērtēt jau noteiktos mērķus pēc to adekvātuma reālajai situācijai. Vai esošā vadības sistēma spēs sasniegt uzstādītos mērķus.

Stratēģiskās plānošanas moderēšana

Stratēģiskā plānošana ir pasākumu kopums, kas vērsts uz vienošanos par uzņēmumā sasniedzamajiem mērķiem. Ir reizes, kad šim darbam ir vērts piesaistīt stratēģiskās plānošanas ekspertu – moderatoru. Moderatora piesaiste ļauj visiem vadības komandas dalībniekiem pilnībā iesaistīties plānošanas darbā un atbrīvo no nepieciešamības sekot uzdevumu secībai, vadīt diskusijas, kontrolēt laiku un fiksēt plānošanas rezultātu. To visu uzņemamies mēs!

Stratēģisko plānošanu ir vērts veikt:

  • vismaz reizi gadā, lai precizētu uzņēmuma stratēģisko attīstības virzienu, kā arī
  • pirms finanšu budžetu sastādīšanas un apstiprināšanas un
  • būtisku ārējo draudu vai iespēju gadījumā

Pirms stratēģiskās plānošanas moderators izpēta esošo mērķu hierarhiju un pieejamos dokumentus. Sadarbībā ar uzņēmuma vadību izveido individuālu plānošanas sesijas struktūru, iesaka pieaicināmos dalībniekus un saplāno darba kārtību.

Plānošanas sesijas laikā moderators veic tās saturisko vadību un rezultātu apkopošanu. Sniedz ieteikumus uzstādīto mērķu formulēšanā.

Stratēģisko plānošanu lieliski var apvienot ar vadības komandas saliedēšanas pasākumu. Šāda formāta pasākumu metodika tiek izstrādāta īpaši katrai komandai un papildus mērķu noteikšanai, tā laikā dalībniekos tiek stiprināta arī izpratne par komandas darbu, komunikācijas metodēm un mērķu nozīmi uzņēmuma vadīšanā, kā arī uzlabots mikroklimats vadības grupā.

Padoms

Kā uzlabot sapulču produktivitāti?

Neefektīvu vadības komandu viena no biežāk pieminētajām problēmām ir – pārak daudz laika tiek pavadīts sapulcēs! Vai tā ir arī jūsu organizācijas problēma?

Projektu plānošanas moderēšana

Būtisku projektu gadījumā (būvniecība, IT projekti, u.c.) un situācijās, kad organizācijas rīcībā nav profesionāla projektu vadītāja, pastāv iespēja pieļaut būtiskas kļūdas termiņos un izmaksās. Kvalitatīva plānošana ir būtiskākais apstāklis sekmīgai projekta norisei. Piedāvājam palīdzību šādu projektu plānošanā, kas ietver aktivitāšu plānošanu, resursu plānošanu, risku izvērtēšanu un kontroles sistēmu izveidi.

Sanāksmju un konferenču moderēšana

Mērķtiecīga saruna ietaupa laiku un dalībnieku nervus. Situācijās, kad grupā ir krasi pretēji viedokļi vai emocijas ņem virsroku, ir vērts pieaicināt sarunas moderātoru. Cilvēks no malas spēj īsā laikā mobilizēt grupu kopīgai sarunai un bezkaislīgi novest to līdz plānotajam rezultātam.