Mācību risinājumi

Zināšanu pārnese praksē

Ja esat nolēmuši pilnveidot savas vadītprasmes, jums noderēs mūsu mācību risinājumi

Mūsu veiksmes formula

Cilvēks piedzimst neziņā, nevis stulbumā. Cilvēkus stulbus padara slikta izglītība.
/Bērtrands Rasels/

Andris Balodis
FORCEO vadošais konsultants

Pirms mācībām atrunājam sasniedzamos mērķus un rezultātus.

Mācībās kombinējam teoriju un praksi, maksimāli pietuvinot risināmās problēmas un situācijas reālajām.

Pēc mācībām sniedzam atgriezenisko saiti par dalībnieku iesaistes līmeni un apgūtajām prasmēm.

success, strategy, business

Projektu vadība

Pārliecinoši vispopulārākais FORCEO mācību kurss. Tas ir veidots tā, lai divu dienu laikā atsvaidzinātu svarīgākos projektu vadīšanas aspektus un sniegtu projektu vadītājam praktiskus darba instrumentus, ar kuriem sasniegt projekta mērķi noteiktajā termiņā un ar vismazākajām izmaksām. Mācību ietvaros tiek strādāts ar reāliem uzņēmuma projektiem.

Procesu vadība

Dabā nepastāv nedz balvas, nedz sodi – ir tikai notikumi un to sekas.    /Roberts B. Ingersols/

Laba vadība ir pareizas vadīšanas metodes, kopsakarību izpratne un rūpīgs, pilnas slodzes ikdienas darbs. Šī darba paveikšana prasa noteiktas zināšanas un prasmes. Mācību kurss ir veidots tā, lai divu dienu laikā atsvaidzinātu svarīgākos biznesa procesu vadīšanas aspektus un sniegtu dalībniekiem praktiskus darba instrumentus, ar kuriem sasniegt vislabākos rezultātus. Detalizēti tiek apskatītas tādas tēmas, kā: 

  • Procesu loma vadības sistēmās / Procesu tipi
  • Procesu plānošana un īstenošana
  • Procesu kontrole
  • Procesu datu analīze
  • Problēmu risināšanas metodes un to pielietojums

Apmācību dalībnieki iegūs universāli pielietojamas, praktiskas zināšanas par uzņēmumu un to struktūrvienību vadīšanu Latvijas apstākļos. Prasmes tiks veidotas veicot virkni praktisko uzdevumu meistarklases laikā un starp moduļiem

mark, marker, hand
Atsauksmes

Ko par mums saka klienti?

Meistarklasē ir ļoti labi sabalansēta teorija ar praktiskajiem uzdevumiem. Īpaši noderīgi šķita projekta izstrādāšanas soļi (struktūra): detalizācija, mērķa noteikšana, risku vadība. Ļoti laba semināra vietas izvēle. Andris Balodis – augsta līmeņa pasniedzējs.

Inga Pētersone
SIA "Cido grupa"

Manuprāt, Andris lieliski iesaistīja visus dalībniekus darbā, diskusijās, skaidrojot lietas caur projektu vadības īpatnībām/ specifiku. Patika apmācību struktūra: teorija → kopīgā projekta piemērs → praktiskais darbs pie individuālā projekta. Video ilustrācijas, kas “atdzīvina” stāstījumu. Īpaši noderīgi šķita projekta komandas motivēšana, aizraušana! Vēlreiz pārliecinājos, ka viss jaunais ir labi aizmirsts vecais. Jābūt plānam, mērķim, kontrolei.

Dace Raciborska

Seesam Insurance AS

Vēlos pateikt vissirsnīgāko paldies Andrim Balodim par iedvesmojošo semināru projektu vadībā – divas dienas aizskrēja nemanot!
Bija labi līdzsvarots balanss starp teoriju un praktiskām darbībām.
Iepriekšējā darba specifikas dēļ man nebija nācies iedziļināties projektu vadībā – tas izrādījās interesanti un paveicami. Soli pa solim iziet cauri visiem projekta etapiem – tas bija pareizais piegājiens.

Inese Jaunzeme

Vidzemes reģionālās filiāles vadītāja
network, rectangle, rings

Mērķošana

Mērķu noteikšana nav ne ātrs, ne vienkāršs process, tāpēc pareiza mērķu noteikšana – MĒRĶOŠANA ir viena no svarīgākajām vadītāja prasmēm. Mērķi ir vadības sistēmas elements, ar kuru vadītāji viegli un savlaicīgi var mainīt organizāciju, tās darbības veidu un virzienu. Mācību kurss balstās uz unikālo FORCEO mērķu noteikšanas metodiku, kas ir aprobēta praktiskajās stratēģiskās plānošanas sesijās biznesa un publiskā sektora organizācijām.

Padoms

Kā uzlabot sapulču produktivitāti?

Neefektīvu vadības komandu pazīme ir – pārak daudz laika tiek pavadīts sapulcēs! Vai tā ir arī jūsu organizācijas problēma?

Pārmaiņu plānošana, vadība un uzraudzība

Mācību kurss paaugstina dalībnieku (komandas) gatavību un spējas rīkoties pārmaiņu situācijās, virzot organizāciju uz stratēģisko mērķu sasniegšanu. Pārmaiņu vadības principi, metodes un instrumenti tiek aplūkoti un paskaidroti soli pa solim un uzreiz praktiski piemēroti reālos pārmaiņu projektos. Mācību laikā tiek izmantoti piemēri un situācijas no reālās dzīves.

digitization, transformation, binary
personal, collective, hexagon

Vadi kā uzņēmējs!

Mācību kurss ir paredzēts  struktūrvienību vadītājiem, lai rosinātu tos domāt kā uzņēmējiem. Kursa mērķgrupa ir vadītāji ar pieredzi, kuri vēlas papildināt savas zināšanas un pilnveidot prasmes. Kursā ir apkopotas konsultāciju praksē pārbaudītas metodes, lai rosinātu vadītāju domāt un rīkoties ar attieksmi un iniciatīvu, maksimāla rezultāta sasniegšanai savā struktūrvienībā un uzņēmumā kopumā.

No speciālista par vadītāju

Mācību kurss paredzēts tikko nominētiem vadītājiem bez pieredzes vadīšanā. Mācību mērķis ir ātri attīstīt dalībniekos vadīšanas prasmes un iedot efektīvas darba instrumentus. Dalībnieki tiks rosināti domāt un rīkoties ar attieksmi un iniciatīvu maksimālā rezultāta sasniegšanai konkrētajā struktūrvienībā.

arrow, change, person
Jautā un prasi!

Kā uzsākt konsultāciju projektu?

Kā panākt pārmaiņas? Velti enerģiju nevis cīņai ar veco, bet gan jaunā būvēšanai! Definē problēmu vai nākotnē sasniedzamo stāvokli kā atsperiena punktu sarunas uzsākšanai.

measuring tape, inches, sewing

Darbības rādītāju (KPI) noteikšana

Nevar uzlabot to, ko nevar izmērīt – tā ir teicis kvalitātes vadības guru E.Demings. Mācību ietvaros tiek apskatīta būtisko darbības rādītāju (KPI) noteikšana, mērīšana un iegūto datu analīze, lai virzītu konkrētā procesa, struktūrvienības vai organizācijas mērķtiecīgu attīstību. Apskatītas metodes darbam ar datiem un uzlabojumu noteikšanas metodes.

Modernās vadības sistēmas
(Lean, Six Sigma, TOC)

Mācību kurss apskata moderno vadības sistēmu pielietošanu Latvijas uzņēmumos. Kurss paredzēts uzņēmumiem, kas pamatos ir sakārtojuši savus procesus un vēlas virzīties operacionālās izcilības virzienā. Īpaši piemērots ražošanas uzņēmumiem ar darbinieku skaitu virs 50.

check, hook, check mark
Jautā un prasi!

Kāpēc uzņēmumi izvēlas pagaidu vadības pieeju?

Ja ir jāpanāk savādāks rezultāts, ir nepieciešama savādāka domāšana. Strādājot krīzes apstākļos vai būtiski mainot darbības stratēģiju, pagaidu vadītājs ir laba izvēle, ja nepieciešama ātra un precīza plāna izstrāde un izpilde.

Finanšu pratība vadītājiem

Finanšu pratība ir būtiska mūsdienu vadītāju prasme. Situācijās, kad jāpieņem lēmums par jaunas sadarbības uzsākšanu, kredītlīniju vai atlikto maksājumu piešķiršanu, ir būtiski prast “lasīt” bilanci un peļņas / zaudējumu analīzi. Mācību kursā tiek pilnībā nosegti jautājumi, kas nepieciešami vadītājam ikdienas lēmumu pieņemšanai. Jūs būsiet pārsteigti, cik it kā “garlaicīgās finanses” ir interesantas un vienkāršas. Mācību kurss ir paredzēts uzņēmumu vadītājiem un vadošajiem speciālistiem, kuriem nepieciešamas praktiski pielietojamas zināšanas finanšu jautājumos.  

Strukturēts vadīšanas process skolu direktoriem

Mācību programma ir veidota speciāli skolu direktoriem, lai strukturētā veidā apskatītu svarīgākos skolas vadīšanas aspektus. Mācību formāts paredz lielu skaitu praktisko darbu, kuros dalībniekiem ir jādemonstrē savas prasmes un izpratne piedāvātajos vadīšanas aspektos.

conference, profit, arrow

Studiju programmas vadīšana

Augstākā izglītība

Unikāls kurss, kas tapa sadarbībā ar vienu no Latvijas augstskolām. Mācību kursa ietvaros tiek pilnveidotas augstskolu studiju programmu direktoru prasmes efektīvi vadīt savas studiju programmas.