Vadības konsultācijas

No idejas līdz risinājumam

Konsultāciju pakalpojumi

Funkciju audits

Pareiza problēmas nosaukšana ir pirmais solis tās sekmīgā risinājumā. Funkciju audits ir vērtīgs informācijas iegūšanas veids due dilligance procesā, pērkot vai apvienojot uzņēmumus.

Strukturālās pārmaiņas

Reformas sākas tad, kad beidzas nauda!

Uzņēmuma pagaidu vadība

Pagaidu pārmaiņu vadītājs organizācijā

Reputācijas auditi

Ja tu neieklausīsies savos klientos, to izdarīs kāds cits

Biznesa procesu pilnveidošana

Rezultātu nerada perfekta stratēģija vai produkts. Rezultātu rada darbs

Infrastruktūras projektu vadība

Lai paveiktu dižas lietas, ir nepieciešams plāns un par maz laika

IT rīki vadītājiem

Uzņēmuma digitalizācijas plānošana, kas atbalstīs biznesa stratēģiju un nākotnes procesus

Pareiza problēmas nosaukšana ir pirmais solis tās sekmīgā risinājumā

Funkciju audits

Organizācijas funkciju audits ir veids, kā FORCEO eksperti “iepazīstas” ar organizāciju. Tas ir komplekss un uz ekspertu kompetenci balstīts novērtēšanas process, kura ietvaros uzņēmuma īpašnieki, padome vai valde iegūst strukturētas atbildes uz sekojošiem jautājumiem:

 • Reālais pienākumu, atbildību un pilnvaru sadalījums uzņēmumā;
 • Reāli uzstādītie mērķi pa struktūrvienībām / darbiniekiem;
 • Reālā darba procesu norise un to piemērotība uzstādīto mērķu sasniegšanai.
 • Procesu plānošanas un pārskatīšanas pieejas. Darbību pārklāšanās, vērtību nepievienojošas un nelietderīgas darbības. Iekšējo instrukciju apjoms un lietderība;
 • Darbu izpildes kontroles sistēma un tās piemērotība savlaicīgu lēmumu pieņemšanai (mērījumi, datu analīzes periodiskums, pilnvaru sadalījums lēmumu pieņemšanai);
 • Iekšējās komunikācijas kanāli un informācijas nodošanas metodes;
 • Esošās organizatoriskās struktūras piemērotība uzstādītājiem mērķiem un notiekošajiem procesiem;
 • Nominēto vadītāju piemērotība savām lomām.
Funkciju audita rezultātā tiek sagatavoti priekšlikumi darba pilnveidošanai un to ieviešanas plāns.
Jautā un prasi!

Kā uzsākt konsultāciju projektu?

Kā panākt pārmaiņas? Velti enerģiju nevis cīņai ar veco, bet gan jaunā būvēšanai! Definē problēmu vai nākotnē sasniedzamo stāvokli kā atsperiena punktu sarunas uzsākšanai.

Strukturālās pārmaiņas

Reformas sākas tad, kad beidzas nauda!

Krīzes apstākļos viens no biežāk izmantotajiem rīkiem uzņēmumos ir strukturālās pārmaiņas. Šo metodi raksturo ātra rezultātu sasniegšana, kas notiek veicot izmaiņas organizatoriskajā struktūrā un personāla skaitliskajā sastāvā. Konsultācijas par strukturālajām pārmaiņām uzņēmumi visbiežāk izmanto apvienojot vai sadalot uzņēmumus, kā arī krīzes situācijās, kad ir nepieciešams optimizēt izmaksas. Strukturālo pārmaiņu ietvaros tiek sniegtas arī rekomendācijas konkrētu darbinieku nominēšanai dažādu līmeņu vadītāju amatos.

Biznesa procesu pilnveidošana

Rezultātu nerada perfekta stratēģija vai produkts. Rezultātu rada darbs!

Lai panāktu efektīvu darbību un kvalitatīvu produktu vai pakalpojumu, esam izstrādājuši metodoloģiju, ar kuras palīdzību ātri var identificēt organizācijas procesus, atrast to vājās vietas, novērst neefektivitāti un būtiski ietaupīt izmaksas. Klienti jau vairāk nekā 10 gadus mums uztic veikt:

 • Biznesa procesu analīzi
 • Procesu optimizāciju
 • Kontroles sistēmu izveidi (KPI)
 • Procesu norises datu analīzi
 • TOC, LEAN, Six Sigma praktisko ieviešanu

Reputācijas auditi

Praktiski jebkurā uzņēmumā 20% klientu nodrošina 80% ieņēmumu. Reputācijas audita mērķis ir noskaidrot svarīgāko klientu viedokli par esošo sadarbību ar uzņēmumu un iegūt nepastarpinātu informāciju par piedāvātajiem produktiem / pakalpojumiem, ikdienas servisu, priekšrocībām un trūkumiem salīdzinot ar konkurentiem. Reputācijas audits ir īpaši noderīgs pirms stratēģisko mērķu noteikšanas vai uzņēmumam būtisku lēmumu pieņemšanas. Nav klientu, nav biznesa!

Ja tu neieklausīsies savos klientos, to izdarīs kāds cits!

IT rīki vadītājiem

Uzņēmums var būtiski ietaupīt laiku un izvairīties no milzīgām investīcijām IT sistēmām, ja ir zināma organizācijas attīstības stratēģija un nākotnes procesu modeļi. Pasaulē ir izstrādāti tūkstošiem IT risinājumi, kas atrisina tūkstošiem problēmu – atliek tikai piemeklēt jums īsto! Mēs palīdzam organizācijām tikt skaidrībā ar stratēģiju un mērķiem, pirms IT risinājumu ieviešanas un izstrādājam prasības IT risinājumiem, kas atbalstīs biznesa stratēģiju un nākotnes procesus.

Infrastruktūras projektu vadība

Lai paveiktu dižas lietas, ir nepieciešams plāns un par maz laika!

Spējam sniegt kompetentu atbalstu lielu infrastruktūras projektu īstenošanā, kuros ir iesaistīti ES fondu līdzekļi. Sagatavot projekta pārvaldības modeli un nodrošināt savlaicīgas atskaites klientiem un uzraugošajām iestādēm (CFLA, LAD, LIAA). Risināt problēmsituācijas ar būvniekiem un projektētājiem.