FORCEO

Mērķu plānošana un kontrole

Moderēšana

Aktuāli

Stratēģiskā plānošana

Koncentrēti par stratēģisko plānošanu un mērķu stresa testu.

Stratēģiskās plānošanas moderēšana

Stratēģiskā plānošana ir pasākumu kopums, kas vērsts uz vienošanos par uzņēmumā sasniedzamajiem mērķiem. Ir reizes, kad šim darbam ir vērts piesaistīt stratēģiskās plānošanas ekspertu – moderatoru. Moderatora piesaiste ļauj vadītājam pilnībā iesaistīties plānošanas darbā un atbrīvo no nepieciešamības sekot uzdevumu secībai, vadīt diskusijas, kontrolēt laiku un fiksēt plānošanas rezultātu. To visu uzņemamies mēs!

Stratēģisko plānošanu ir vērts veikt:

  • vismaz reizi gadā, lai precizētu uzņēmuma stratēģisko attīstības virzienu, kā arī
  • pirms finanšu budžetu sastādīšanas un apstiprināšanas un
  • būtisku ārējo draudu vai iespēju gadījumā

Pirms stratēģiskās plānošanas moderators izpēta esošo mērķu hierarhiju un pieejamos dokumentus. Sadarbībā ar uzņēmuma vadību izveido individuālu plānošanas sesijas struktūru, iesaka pieaicināmos dalībniekus un saplāno darba kārtību.

Plānošanas sesijas laikā moderators veic tās saturisko vadību un rezultātu apkopošanu, sniedz ieteikumus uzstādīto mērķu formulēšanā.

Stratēģisko plānošanu lieliski var apvienot ar vadības komandas saliedēšanu. Šāda formāta treniņu plāns un metodika tiek izstrādāta īpaši katrai komandai, izejot no uzstādītajiem mērķiem. Plānošanas laikā dalībniekos tiek stiprināta izpratne par komandas darbu, komunikācijas metodēm un mērķu nozīmi uzņēmuma vadīšanā.

Padoms

Kā uzlabot sapulču produktivitāti?

Neefektīvu vadības komandu viena no biežāk pieminētajām problēmām ir – pārak daudz laika tiek pavadīts sapulcēs! Vai tā ir arī jūsu organizācijas problēma?

Projektu plānošanas moderēšana

Būtisku projektu gadījumā (būvniecība, IT projekti, u.c.) un situācijās, kad organizācijas rīcībā nav profesionāla projektu vadītāja, pastāv iespēja pieļaut būtiskas kļūdas termiņos un izmaksās. Kvalitatīva plānošana ir būtiskākais apstāklis sekmīgai projekta norisei. Piedāvājam palīdzību šādu projektu plānošanā, kas ietver aktivitāšu plānošanu, resursu plānošanu, risku izvērtēšanu un kontroles sistēmu izveidi.

Sanāksmju un konferenču moderēšana

Mērķtiecīga saruna ietaupa laiku un dalībnieku nervus. Situācijās, kad grupā ir krasi pretēji viedokļi vai emocijas ņem virsroku, ir vērts pieaicināt sarunas moderātoru. Cilvēks no malas spēj īsā laikā mobilizēt grupu kopīgai sarunai un bezkaislīgi novest to līdz plānotajam rezultātam.