mail copy

Pievienotās atsaukmes ievietotas tikai vispārējam ieskatam. Mums vēl ir ļoti daudz citu atsauksmju, kuras varat saņemt pēc pieprasījuma.

Meistarklasē ir ļoti labi sabalansēta teorija ar praktiskajiem uzdevumiem. Īpaši noderīgi šķita projekta izstrādāšanas soļi (struktūra): detalizācija, mērķa noteikšana, risku vadība. Ļoti laba semināra vietas izvēle. Andris Balodis – augsta līmeņa pasniedzējs.

— Inga Pētersone
     SIA "Cido grupa"

Patika satikt cilvēkus no dažādām nozarēm un saprast/ pamanīt atšķirības, praktiskie piemēri/ uzdevumi, kas sasaistīja teoriju ar praksi. Neliela grupa! Vienkāršs un saprotams pasniegšanas veids! Laiks pagāja ļoti ātri! Turpmāk vairāk izpētīšu veicamo darbu, pirms sākšu darīt, piesaistīšu pareizos cilvēkus!

— Inese Kalnāja-Zelča
     ZAB "Eversheds Bitāns"

Koncentrēts un ļoti praktisks kurss! Pasniedzējs ļoti zinošs, harizmātisks – profesionālis! Jaunas zināšanas esošo kontekstā. Patika grupas darbi – uzdevumi, caur kuriem bija iespēja nostiprināt/ izmēģināt/ pārliecināties par izpratni attiecībā uz pasniedzēja stāstīto/ demonstrēto.

— Eva Bērziņa – Zommere
     Accenture

Manuprāt, Andris lieliski iesaistīja visus dalībniekus darbā, diskusijās, skaidrojot lietas caur projektu vadības īpatnībām/ specifiku. Patika apmācību struktūra: teorija → kopīgā projekta piemērs → praktiskais darbs pie individuālā projekta. Video ilustrācijas, kas "atdzīvina" stāstījumu. Īpaši noderīgi šķita projekta komandas motivēšana, aizraušana! Vēlreiz pārliecinājos, ka viss jaunais ir labi aizmirsts vecais. Jābūt plānam, mērķim, kontrolei.

— Dace Raciborska
Seesam Insurance AS

Vēlos pateikt vissirsnīgāko paldies Andrim Balodim par iedvesmojošo semināru projektu vadībā – divas dienas aizskrēja nemanot!
Bija labi līdzsvarots balanss starp teoriju un praktiskām darbībām.
Iepriekšējā darba specifikas dēļ man nebija nācies iedziļināties projektu vadībā – tas izrādījās interesanti un paveicami. Soli pa solim iziet cauri visiem projekta etapiem – tas bija pareizais piegājiens.

— Inese Jaunzeme
     Vidzemes reģionālās filiāles vadītāja
     ERGO Latvija AAS un ERGO Life Insurance SE Latvijas filiāle

Jau sen nebija bijusi laime piedalīties tik profesionāli vadītos kursos, kad viss laiks tiek pilnvērtīgi izmatots, lai sasniegtu klausītājiem vajadzīgo mērķi! Ļoti profesionāls lektors, ar praktisko pieredzi un spēju vienkārši runāt par sarežģīto, iedvesmot klausītājus. Izcila prasme, sabalansēt informācijas daudzumu ar uztveres spējām, praktiskās darbības grupās organizēt ar vislielāko atdevi klausītājiem, nevis kā visērtāk pasniedzējam:)
Izcili!!!! Jau atļāvos ieteikt tiem, kas domā par apmācībām.

— Sandra Dreiberga
     Kurzemes reģionālās filiāles vadītāja
     ERGO Latvija AAS un ERGO Life Insurance SE Latvijas filiāle

Esmu ļoti apmierināts ar lietderīgi pavadīto laiku un iegūtajām zināšanām. Pasniedzēja darba pieredze un piemēri palīdzēja izprast projektu vadības nianses no reālās dzīves. Ieguvu vērtīgas iemaņas un atziņas, kā labāk vadīt projektus. Paldies, tās bija manas pēdējā laika vērtīgākās apmācības!

— Guntis Podračiks
     Rīgas reģionālās filiāles vadītājs
     ERGO Latvija AAS un ERGO Life Insurance SE Latvijas filiāle

Atļaušos pateikt, ka šīs mācības projektu vadītājiem ir ļoti noderīgas, jo tiek gūta ideālā modeļa izpratne, kas būtu jāievieš ikdienas darbā. Man patika cilvēciskā pieeja nevis "sausas" teorijas "bīdīšana". Īpaši noderīgi šķita projekta, procesa plānošana. Meistarklase palīdzēja saprast kopējā darba procesu un atradu "melnos" plankumus savā darbībā.

— Jānis Borisevičs
     Tehniskais direktors
     SIA WONDERFULL

Man patika Andra Baloža atvērtais un pozitīvais vadīšanas stils un meistarklases nepiespiestā un brīvā gaisotne, kur caur reāliem piemēriem izgājām cauri dažādām situācijām projektu vadībā. Īpaši noderīgs un pielietojams manā darbā: 1) Cilvēku motivēšana un tas kā darbojas viņu domāšana, 2) Kritiskā taka, 3) Projektu komanda, 4) Laika formula.

— Ieva Blumere
     Projektu vadītāja
     SIA Remiķis

 

Kā atšķirt procesus no projektiem? Kā tos vadīt?

Mērķi, procesi un struktūra

    Jaunākais video:

Stratēģiskā plānošana un Mērķu stresa tests 

Vairāk jautājiet Andrim Balodim pa e-pastu: andris.balodis@forceo.lv vai tālruni 29 282 101.