mail copy

Projektu vadītājiem ir sarežģīta loma – bieži jāstrādā augstas spriedzes apstākļos, jāprot sabalansēt budžetus, jāievēro projekta termiņi un jāatbild par projekta gaitu vadībai. Taču neskatoties uz to, projektu vadītāja profesijas popularitāte strauji pieaug. Pēc PMI (Project Management Institute) Project Management Talent Gap report datiem līdz 2020.gadam pasaulē tiks radītas jaunas darba vietas vismaz 15.7 miljoniem projektu vadītāju. 

2014.gada IPMA Gobālās kompetences Pētījuma (The IPMA 2014 P3 Global Competence Survey) dati atklāj, ka pēdējo 5 gadu lielākie izaicinājumi uzņēmumiem attiecībā uz projektu vadību ir integrēt uzņēmumā projektu, programmu un produktu vadību (64%), kā arī attīstīt kvalificētus projektu vadītājus (59%).

Projektu vadības apmācības noderīgas: Projektu vadītājiem ar un bez pieredzes. Jaunajiem projektu vadītājiem - zināšanu un pieredzes apguve. Pieredzējušiem - "atsvaidzināšana".

Apmācību metode: OJT+

Apmācību ilgums: 2 dienas

Maksimālais dalībnieku skaits: 16

Pasniedzējs:Andris Balodis

Kas jāprot kvalificētam projektu vadītājam?

 

Jāprot labi komunicēt, jāspēj būt līderim, jābūt precīzam un orientētam uz detaļām, jāpiemīt pacietībai, jāprot risināt problēmas u.c.

 

Kā kļūt par kvalificētu projektu vadītāju? Darot, darot, darot! Projektu vadītājus apmācām pēc efektīvās, uz augstu rezultātu orientētās OJT+ metodes. Metodes pamatā ir apmācību darba vietā (On-the-job training) kombinēšana ar interaktīva semināra elementiem. Apmācību rezultātā dalībnieki ne tikai zina, kā jāvada projekti, bet prot tos vadīt savā darba vietā. 

 

Saturs:  

I bloksII bloksIII bloksIV bloks
Projektu īstenošanas īpatnības stabilu procesu organizācijās Projektu plānošana Projekta vadītāja pilnvaras, vara un ietekme Projekta īstenošana un pabeigšana

 

Kā notiek projektu vadītāju apmācība? 

Norises laiks
Pirms apmācībām
Apmācību laikā
Pēc apmācībām
Etaps
Uzņēmuma 3-4 projektu atlasīšana apmācībām. Iepazīšanās ar dokumentāciju (ja tāda ir), kas nosaka projektu vadības norisi uzņēmumā (piem., projektu vadības process, instruktāžas u.c.).
Darba grāmata katram dalībniekam. Interaktīva apmācība pieredzējuša trenera vadībā. Grupu darbs. Paraugplānu izstrāde. Projektu komandu darba prezentēšana.
Uzņēmums iegūst 3-4 savu projektu paraugplānus. Projektu vadītāja darba apraksts. Metodika projekta novērtēšanai 5 minūtēs.
Ieguvums uzņēmumam
Pēc apmācībām uzņēmums iegūst 3-4 savu projektu paraugplānus. Mācības notiek saskaņās ar uzņēmumā noteiktajām prasībām projektu vadībai (ja tādas ir). Pēc mācībām darbinieki ir precīzi instruēti darbam.
Darba grāmata atsvaidzinās zināšanas arī pēc mācībām. Aktīva dalībnieku iesaistīšana. Tiek izmantoti atbilstoši video, foto, diskusijas u.c. Dalībnieki attīsta prasmes strādāt projektu komandās. Mācību laikā netiek "atrauti" no tiešo darbu pildīšanas, jo veic savu darbu – uzņēmuma projektu praktisko plānošanu. Paraugplānu izstrāde notiek pieredzējuša trenera uzraudzībā. Dalībnieki daudz uzzina par uzņēmumā notiekošajiem projektiem, saliedējas kā komanda. Nekavējoties saņem atgriezenisko saiti par izpildījumu no trenera un kolēģiem. Iespēja atrast labākos risinājumus.
Izmantojot paraugplānus, līdz minimumam tiek samazināts risks, ka plānojot nākamos projektus, darbinieks aizmirsīs kādu no projektu vadības etapiem. Darbinieki apzinās darba pienākumus. Vada projektus atbilstoši uzņēmuma mērķiem. Laika taupība.

 

Pēc mācībām dalībnieki būs apmācīti savā darba vietā: 

 • Atšķirt projektu no procesa un pielietot atbilstošas vadīšanas metodes;
 • Noteikt projekta mērķi;
 • Noteikt projekta ieinteresētās puses un to gaidas;
 • Izvēlēties projekta plānošanas grupas dalībniekus; 
 • Izveidot projektu komandas no nulles un vadīt tās dalībniekus;
 • Atrast pareizo projekta sponsoru;
 • Sagatavot projekta norises plānu un izmaksu budžetu;
 • Izvērtēt projekta riskus;
 • Kontrolēt projekta norisi;
 • Noteikt projekta ROI;
 • Motivēt un kontrolēt projektu komandas dalībniekus;
 • Risināt konfliktus;
 • Ziņot projekta rezultātus;
 • Analizēt pabeigtos projektus.

 

Kā atšķirt procesus no projektiem? Kā tos vadīt?

Vairāk jautājiet Andrim Balodim pa e-pastu: andris.balodis@forceo.lv vai tālruni 29 282 101.