mail copy

Mērķošanas meistarklase

 

Jebkurai organizācijai ir jārada rezultāts. Rezultāts, kas apmierinās akcionārus, klientus un darbiniekus.

Mērķi ir vadības sistēmas elements, ar kuru vadītāji viegli un savlaicīgi var mainīt organizāciju, tās darbības veidu un virzienu. Bez skaidri noteiktiem mērķiem uzņēmums var ilgi maldīties un vienmēr būt "iedzinējos" salīdzinot ar konkurentiem. Neskaidri mērķi ne tikai apgrūtina to sasniegšanu, bet arī veicina dažādus konfliktus uzņēmumos un darbinieku laika trūkumu.

Vadītāju GALVENAIS UZDEVUMS ir uzstādīt pareizus mērķus visai organizācijai kopumā un katram tās darbiniekam. Ir kritiski svarīgi, lai organizācija virzītos vienā un vēlamajā virzienā. Ja šie mērķi netiek noteikti, katrs tos sev izdomā pats!

Apmācības noderīgas: Struktūrvienību vadītājiem, kam jāuzstāda struktūrvienību mērķi, katra darbinieka mērķi, jānosaka mērījumi (KPI), jāizstrādā atalgojuma un prēmēšanas sistēma.

Apmācību metode: OJT+

Apmācību ilgums: 2 dienas

Maksimālais dalībnieku skaits: 16

Pasniedzējs: Andris Balodis

Mērķu noteikšana, to kontroles mērījumu ieviešana nav ne ātrs, ne vienkāršs process, tāpēc pareiza to noteikšana – MĒRĶOŠANA ir viena no svarīgākajām vadītāja prasmēm, kas jāattīsta.

Mērķošanas meistarklasē ir ietverta unikāla metodika, kas ir aprobēta praktiskajās stratēģiskās plānošanas sesijās biznesa un publiskā sektora organizācijām. Tā ir veidota tā, lai tās dalībnieki secīgi izietu visas mērķošanas fāzes.

 

Kā pareizi noteikt mērķus struktūrvienībai, darbiniekiem? Darot, darot, darot! Vadītājus apmācām pēc efektīvās, uz augstu rezultātu orientētās OJT+ metodes. Metodes pamatā ir apmācību darba vietā (On-the-job training) kombinēšana ar interaktīva semināra elementiem. Apmācību rezultātā dalībnieki ne tikai zina, kā jāvada projekti, bet prot tos vadīt savā darba vietā. 

 

Meistarklases saturs:  

I bloksII bloksIII bloksIV bloks
Sagatavošanās mērķu noteikšanai Mērķu kaskadēšana hierarhijā Mērķu izpildes kontrole Mērķu komunicēšana organizācijā

 

Kā notiek vadītāju apmācība? 

Norises laiks Etaps Ieguvums uzņēmumam
Pirms apmācībām

Iepazīšanās ar uzņēmuma stratēģiju, izvirzītajiem mērķiem un uzdevumiem. 

Iepazīšanās ar struktūrvienībām izvirzītajiem mērķiem un uzdevumiem.

Mācību saturs tiek pielāgots konkrētā uzņēmuma, nozares prasībām.

Apmācību

laikā

Interaktīva apmācība pieredzējuša trenera vadībā.

Grupu un individuālie darbi.

Darba grāmata katram dalībniekam.

Praktiskie darbi tiek pildīti attiecībā uz vadītāja pārraudzīto struktūrvienību. Mācību rezultāts ir izmantojams darba vietā pēc apmācībām.

Darba grāmata ietver metodikas, kas palīdz vadītājam pielietot apgūtās metodes patstāvīgi.

Pēc

apmācībām

Vadītājs iegūst reālus risinājumus savas struktūrvienības mērķu izvirzīšanā, kontrolē, komunicēšanā.

Vadītāji sakārto stuktūrvienību darbu saskaņā ar organizācijas stratēģiskajiem mērķiem. Katra darbinieka resursi ir orientēti uz organizācijas kopējo mērķu, uzdevumu sasniegšanu. Ir absolūta skaidrība par prioritātēm, samazinās stress, konflikti, lieku darbu darīšana.

Pēc mācībām dalībnieki būs apmācīti savā darba vietā: 

  • Identificēt klientus/ieinteresētās puses;
  • Noteikt struktūrvienības stratēģiskos un rezultātu mērķus; 
  • Noteikt darbinieku individuālos mērķus;
  • Noteikt kontroles sistēmas mērķu izpildei;
  • Pielietot finansiālās un nefinansiālās kontroles sistēmas;
  • Noteikt motivācijas, atalgojuma principus;
  • Noteikt attīstības mērķus darbiniekiem;
  • Virzīt pārmaiņas un strukturālās reformas pēc mērķu noteikšanas.

Mērķi, procesi un struktūra

Vairāk jautājiet Andrim Balodim pa e-pastu: andris.balodis@forceo.lv vai tālruni 29 282 101.