mail copy

Stratēģiskās plānošanas moderēšana

Kad veikt stratēģisko plānošanu?

Stratēģisko plānošanu ir jāveic:

  • Pirms finanšu budžetu sastādīšanas un apstiprināšanas.
  • Būtisku ārējo draudu vai iespēju gadījumā.
  • Vismaz reizi gadā, lai precizētu uzņēmuma stratēģisko attīstības virzienu.

Kas ir stratēģiskā plānošana?

Jebkurai sistēmai (organizācijai) ir mērķis. Pat tad, ja mērķi un stratēģija nav uzrakstīti, sistēmai tāpat piemīt mērķtiecība, jo tā piemīt katram sistēmas elementam (darbiniekam). Līdzīgi, kā kapteinis nosaka kuģa kursu, uzņēmuma vadītāji nosaka uzņēmuma darbības/attīstības virzienu. Izejot no uzņēmuma mērķiem, tiek noteikti tās procesi un veidota struktūra. Tikai tad, ja mērķi ir noteikti adekvāti tirgus situācijai, ir iespējams būvēt efektīvu uzņēmumu.

 Laba Stratēģiskā plānošana ļauj izvērtēt uzņēmuma nākotnes attīstības scenārijus un noteikt nākamā perioda darbības prioritātes, sasniedzamos mērķus un veicamos uzdevumus.

Kāpēc veikt stratēģisko plānošanu?

Nekas nav pastāvīgāks par pārmaiņām. Šobrīd esošais pārmaiņu ātrums vairs neļauj runāt par ilgtermiņa plānošanu. Ikdienas darbi paņem tik daudz laika un enerģijas, ka brīžiem nav spēka apstāties, paskatīties uz notiekošo un pajautāt sev – kāpēc mēs darām to, ko ikdienā darām?

Darbības, kas nenodrošina uzņēmuma mērķu sasniegšanu ir ne vien veltīgas, bet kaitīgas uzņēmumam kopumā!

Tieši mainīgā ārējā vide ir tā, kas liek vadītājiem plānot un pārskatīt uzņēmuma attīstības virzienus nākamajam periodam. Ja tas netiek darīts regulāri un pareizi, uzņēmuma attīstība aiziet inercē – darām tāpat, kā līdz šim. Atcerieties, ka veiksme šodien, negarantē veiksmi rīt! 

Tieši plānošana ir pirmais no vadītāju darbiem, lai veidotu efektīvu uzņēmumu. Plānošanai ir jābūt regulārai un piemērotai. Tikai tad var cerēt uz panākumiem!

Kad stratēģiskās plānošanas sapulcē piesaisīt moderatoru? 

Citats Eizenhauers

Stratēģiskā plānošana ir komplekss pasākums, kas ir jāsaplāno un jānovada. Ir svarīgi pareizi sagatavoties plānošanas darbam un spēt apkopot rezultātus komunicējamā formā. Pieredze rāda, ka cilvēks, kurš vada plānošanas sesiju, pats nevar piedalīties plānošanas darbā, jo ir jāseko, lai tiktu ievērota darba secība, jāvada diskusijas, jāfiksē rezultāti, jākontrolē laiks u.c.

Ja vēlaties koncentrēties uz plānošanas rezultātu, plānošanā vienlīdzīgi iesaistīt visus vadības komandas locekļus un fiksētos rezultātus saņemt atskaites formā – ir vērts piesaistīt stratēģiskās plānošanas ekspertu - moderatoru. Stratēģiskās plānošanas moderatora uzdevums ir veikt stratēģisko dokumentu analīzi, atvēlētajā laikā strukturēti novadīt diskusijas un nofiksēt rezultātus.

Kā notiek Stratēģiskās plānošanas vadīšana?

Pirms stratēģiskās plānošanas moderators izpēta uzņēmuma stratēģisko dokumentāciju. Sadarbībā ar uzņēmuma vadību izveido plānošanas sesijas struktūru un darba kārtību. Tā ir individuāla katram uzņēmumam. Stratēģiskajā plānošanā tiek pieaicināti uzņēmuma vadības komandas dalībnieki, kuriem ir tieša ietekme stratēģijas izpildē. Plānošanas sesijas laikā notiek aktīvs darbs, kurā moderators veic sesijas saturisko vadību un rezultātu apkopošanu, sniedz ieteikumus uzstādīto mērķu sasniegšanai.

Kādas ir FORCEO vadītās Stratēģiskās plānošanas moderēšanas priekšrocības?

Reāla vadības komandas saliedēšana – iesaistīšana un izpratne par kopīgajiem mērķiem un stratēģiju.
Efektivitātes celšana – pretēju mērķu identificēšana un izskaušana.
Kompleksa pieeja – spējam parādīt mērķu īstenošanai nepieciešamās izmaiņas procesos un struktūrā.
Labākā prakse – moderatoru pieredze dažādās nozarēs ļauj pārnest labākās prakses no vienas nozares citās.
Pielietojamība – iegūtie rezultāti ir pamatots un saprotams instruments finanšu budžetu sagatavošanai un uzņēmuma aktivitāšu plānošanai katram darbiniekam.

Mērķi, procesi un struktūra

          Vadības sistēma

Procesi.Struktūra.Mērķi

Vairāk jautājiet Andrim Balodim pa e-pastu: andris.balodis@forceo.lv vai tālruni 29 282 101.