mail copy

Mērķu stresa tests

Kas ir Mērķu stresa tests?

Citats SchliederJa inženieris vēlas pārbaudīt, cik labi ir uzbūvēts mehānisms, tas darbina to ar pastiprinātu slodzi un vēro, vai mehānisms izturēs. Mērķu stresa tests dara to pašu, tikai attiecībā uz uzņēmuma vadības sistēmu.

Mērķu stresa tests ir profesionāla vadītāju atestācija, kura izstrādāta pēc īpašas metodoloģijas.

 Testa rezultāts:

• rakstisks ziņojums par vadības komandas darba kvalitāti, prasmēm un uzlabojamām jomām.
• varbūtības procenta aprēķins, ar kādu uzņēmums sasniegs uzstādītos mērķus, ja netiks mainīti esošie procesi, struktūras, kontroles sistēmas un darbinieku motivācijas un, ja nemainīsies ārējā vide.

Kad izvēlēties Mērķu stresa testu?

 Mērķu stresa testu ir vērts izvēlēties, ja:

  • ir vēlme notestēt uzņēmuma vadītāju reālās vadītprasmes.

  • ir nepieciešams konstatēt, kuras no vadītāju vadītprasmēm ir nepieciešamas pilnveidot.

  • ir nepieciešams, lai vadītāji paši apjauš savas stiprās un vājās puses.

  • uzņēmuma vadītājs vēlas uzzināt, cik saliedēta ir vadības komanda, cik vienota ir izpratne par kopīgajiem mērķiem un katra vadības komandas dalībnieka loma to sasniegšanā.

  • akcionārs vēlas novērtēt uzņēmuma vadības komandas vadītprasmes.

  • ir vēlme nomērīt, ar kādu varbūtību tiks sasniegti uzņēmumam izvirzītie mērķi. 

Kāpēc izmantot Mērķu stresa testu?

Uzņēmums nekad nebūs labāks par tā vadītājiem. Tieši vadītāju, nevis speciālistu, darba kvalitāte ir klupšanas akmens vairumā uzņēmumu.

Vadītāju mācīšana ārpus uzņēmuma reti dod rezultātu, jo 98% vadītāju uzskata, ka labi dara savu darbu!
Mērķa stresa tests izaicina uzņēmuma vadītājus, uzdodot tiem konkrētus jautājumus par konkrētiem vadīšanas aspektiem viņu uzņēmumā. Tādējādi tiek novērtēti nevis vadītāju nodomi, bet gan darbi.

Kā notiek Mērķu stresa tests?

Mērķu stresa tests notiek vadītas diskusijas formā. Eksperti secīgi uzdod vadības komandai jautājumus. Atbildes jāsniedz gan individuāli, gan kā grupai. Atbilžu sagatavošanai tiek dots ierobežots laiks, un var izmantot jebkuru informāciju, kas ir pieejama.

Vadības grupas sniegtās atbildes katram no aspektiem tiek novērtētas ar atzīmi no 1 līdz 5, kas norāda vadīšanas aspekta izpildes kvalitāti. Pēc stresa testa visi vērtējumi tiek apkopoti rakstiskā ziņojumā. Pie katra vērtējumam tiek ierakstīts komentārs un ieteikumi uzlabojumiem.

Kādas ir FORCEO mērķu stresa testa priekšrocības?

Reāla atgriezeniskā saite – tiek vērtēti darbi, nevis nodomi.
Mācīšanās darot – tiek strādāts tikai ar sava uzņēmuma piemēriem un situācijām.
Nomērīta mērķu izpildes varbūtība – tests parāda, kāda ir varbūtība, ka pie plānotajiem apstākļiem uzņēmuma uzstādītie mērķi tiks sasniegti.

Mērķi, procesi un struktūra

Vēlies efektīvu organizāciju?

Sāc ar mērķiem!

Vairāk jautājiet Andrim Balodim pa e-pastu: andris.balodis@forceo.lv vai tālruni 29 282 101.