mail copy

Kā paaugstināt klientu apmierinātību?  Kā samazināt izmaksas? Kā pārdot vairāk? Kā samazināt kļūdas ražošanā? Kā uzlabot darbinieku apmierinātību, komunikāciju, sadarbību?... 

 

Atbildi var atrast organizācijas biznesa procesos.  

Lai ātri atrastu atbildes un ieteiktu klientiem rīcības plānus, mēs esam izstrādājuši metodoloģiju, ar kuras palīdzību ātri var identificēt organizācijas procesus, atrast to vājās vietas, novērst neefektivitāti un būtiski ietaupīt izmaksas.

Strādājot pie biznesa procesu vadības projektiem, mēs vadāmies pēc principa, ka pēc mūsu aiziešanas uzņēmumam ir jābūt stiprākam nekā tas bija pirms mūsu atnākšanas, tāpēc klienti jau vairāk nekā 10 gadus mums uztic veikt:

  • Biznesa procesu analīzi:

        Pārdošanas procesa analīzi;

        Ražošanas procesa analīzi;

        Klientu apkalpošanas procesa analīzi;

        Loģistikas procesa analīzi;

     • Procesu optimizāciju;
     • Kontroles sistēmu izveidi;
     • Biznesa analītiku;
     • TOC, LEAN, Six Sigma praktisko ieviešanu;
     • Iekšējos auditus;
     • Kvalitātes sistēmu ieviešanu.

 

Vairāk jautājiet Andrim Balodim pa e-pastu: andris.balodis@forceo.lv vai tālruni 29 282 101.