mail copy

Andris Balodis: Starp divām saulēm izvēlēties

2.zāle no 10:00 līdz 10:30

Viens no faktoriem, kas nosaka darbinieku uzvedību organizācijās, ir iekšējie noteikumi. Tie ir gan rakstīti, gan nerakstīti. Jebkurš jaunpienācējs, cenšoties saprast šos noteikumus, atduras pret vienu no divām atbildēm: "Viss, kas nav aizliegts, ir atļauts" vai arī - "Viss, kas nav atļauts, ir aizliegts".

Tiklīdz tas kļūst skaidrs, darbinieka uzvedība organizācijā ir nofiksēta visam atlikušajam laikam. Šie principi iezīmē divas atšķirīgas pasaules un darbinieku domāšanas modeļus, ar kuriem vadītājiem ir jātiek galā. Šoreiz stāsts par šīm pasaulēm un vadītāju izaicinājumiem katrā no tām.


Jānis Caune: Tālredzīga uzņēmuma valde - Nepieciešamība vai Ilūzija?

1.zāle no 12:00 līdz 12:30.

Uzņēmuma īpašniekiem (un kā izrādās arī pašiem valdes locekļiem), uzņēmumam sasniedzot noteiktu izmēru, valde un tās loma kļūst par arvien lielāku jautājuma zīmi. Vai valde joprojām ir „īpaši pietuvināto" vai „izredzēto klubs" un ir kā motivācijas „burkāns", vai tomēr valde ir uzņēmuma patiesais stratēģisko lēmumu birojs, vai tomēr valde ir izpildinstitūcija?

Šis ir jautājums par uzņēmuma stratēģisko vadību un valdes lomu tajā. Šoreiz nerunāšu par valdes juridiskajiem aspektiem, bet gan par valdes jēgpilno lomu uzņēmumā, dažādām pieejām šai lomai pasaules praksē. Galveno uzsvaru  liekot uz uzņēmuma mērķu izstrādes procesu, mērķu konvertēšanu stratēģijā un reālajās darbībās.

 

Vairāk jautājiet Andrim Balodim pa e-pastu: andris.balodis@forceo.lv vai tālruni 29 282 101.