mail copy

Nekas nav pastāvīgāks par pārmaiņām!

Pilnīgi noteikti, ja vēlaties strādāt veiksmīgā organizācijā, tad pārmaiņas būs neatliekams jūsu sabiedrotais. Jāatceras, ka izmaiņas gan ārējā, gan iekšējā vidē ātrāk vai vēlāk atspoguļosies jūsu darbības rezultātos. Jautājums ir, vai jūsu organizācijas struktūra atbalstīs vai traucēs pārmaiņu īstenošanu.

Ja jau šobrīd redzat, ka organizācijas rezultāti jūs neapmierina, tad ir laiks pārskatīt, vai organizācijas struktūra ir piemērota uzstādīto rezultātu sasniegšanai.

Mēs ātri un kvalitatīvi veicam:

  • Organizatoriskās struktūras analīzi
  • Pārmaiņu plānošanu un uzraudzību
  • Personāla resursu optimizēšanu
  • Vadītprasmju izvērtējumu

Vairāk jautājiet Andrim Balodim pa e-pastu: andris.balodis@forceo.lv vai tālruni 29 282 101.