FORCEO

Mācību risinājumi

Zināšanu pārnese praksē

Ja esat nolēmuši pilnveidot vadītprasmes, jums noderēs mūsu projektos īstenotie praktiskajos mācību risinājumi

Mūsu veiksmes formula

Cilvēks piedzimst neziņā, nevis stulbumā. Cilvēkus stulbus padara slikta izglītība.
/Bērtrands Rasels/

Andris Balodis
FORCEO vadošais partneris

Pirms mācībām atrunājam sasniedzamos mērķus un rezultātus.

Mācībās kombinējam teoriju un praksi, maksimāli pietuvinot risināmās problēmas un situācijas reālajām.

Pēc mācībām sniedzam atgriezenisko saiti par dalībnieku iesaistes līmeni un apgūtajām prasmēm.

success, strategy, business

Projektu vadība

Pārliecinoši vispopulārākais FORCEO mācību kurss. Tas ir veidots tā, lai divu dienu laikā atsvaidzinātu svarīgākos projektu vadīšanas aspektus un sniegtu projektu vadītājam praktiskus darba instrumentus, ar kuriem sasniegt projekta mērķi noteiktajā termiņā un ar vismazākajām izmaksām. Mācību ietvaros tiek strādāts ar reāliem projektiem.

Procesu vadība

Mācību kurss ir veidots tā, lai divu dienu laikā atsvaidzinātu svarīgākos procesu vadīšanas aspektus un sniegtu dalībniekiem praktiskus darba instrumentus, ar kuriem sasniegt vislabākos rezultātus.

mark, marker, hand
Atsauksmes

Ko par mums saka klienti?

Meistarklasē ir ļoti labi sabalansēta teorija ar praktiskajiem uzdevumiem. Īpaši noderīgi šķita projekta izstrādāšanas soļi (struktūra): detalizācija, mērķa noteikšana, risku vadība. Ļoti laba semināra vietas izvēle. Andris Balodis – augsta līmeņa pasniedzējs.

Inga Pētersone
SIA "Cido grupa"

Manuprāt, Andris lieliski iesaistīja visus dalībniekus darbā, diskusijās, skaidrojot lietas caur projektu vadības īpatnībām/ specifiku. Patika apmācību struktūra: teorija → kopīgā projekta piemērs → praktiskais darbs pie individuālā projekta. Video ilustrācijas, kas “atdzīvina” stāstījumu. Īpaši noderīgi šķita projekta komandas motivēšana, aizraušana! Vēlreiz pārliecinājos, ka viss jaunais ir labi aizmirsts vecais. Jābūt plānam, mērķim, kontrolei.

Dace Raciborska

Seesam Insurance AS

Vēlos pateikt vissirsnīgāko paldies Andrim Balodim par iedvesmojošo semināru projektu vadībā – divas dienas aizskrēja nemanot!
Bija labi līdzsvarots balanss starp teoriju un praktiskām darbībām.
Iepriekšējā darba specifikas dēļ man nebija nācies iedziļināties projektu vadībā – tas izrādījās interesanti un paveicami. Soli pa solim iziet cauri visiem projekta etapiem – tas bija pareizais piegājiens.

Inese Jaunzeme

Vidzemes reģionālās filiāles vadītāja
network, rectangle, rings

Mērķošana

Mērķi ir vadības sistēmas elements, ar kuru vadītāji viegli un savlaicīgi var mainīt organizāciju, tās darbības veidu un virzienu. Mērķu noteikšana nav ne ātrs, ne vienkāršs process, tāpēc pareiza mērķu noteikšana – MĒRĶOŠANA ir viena no svarīgākajām vadītāja prasmēm. Mācību kurss balstās uz unikālo FORCEO mērķu noteikšanas metodiku, kas ir aprobēta praktiskajās stratēģiskās plānošanas sesijās biznesa un publiskā sektora organizācijām.

Padoms

Kā uzlabot sapulču produktivitāti?

Neefektīvu vadības komandu viena no biežāk pieminētajām problēmām ir – pārak daudz laika tiek pavadīts sapulcēs! Vai tā ir arī jūsu organizācijas problēma?

Pārmaiņu plānošana, vadība un uzraudzība

Mācību kurss paaugstina dalībnieku (komandas) gatavību un spējas rīkoties pārmaiņu situācijās, virzot organizāciju uz stratēģisko mērķu sasniegšanu.

digitization, transformation, binary
personal, collective, hexagon

Vadi kā uzņēmējs!

Mācību kurss ir paredzēts  struktūrvienību vadītājiem, lai rosinātu tos domāt kā saimniekiem. Kursā ir apkopotas konsultāciju praksē pārbaudītas metodes, lai rosinātu vadītāju domāt un rīkoties ar attieksmi un iniciatīvu, maksimālā rezultāta sasniegšanai

No speciālista par vadītāju

Mācību kurss paredzēts tikko nominētiem vadītājiem bez pieredzes vadīšanā. Mācību mērķis ir ātri attīstīt dalībniekos vadīšanas prasmes un iedot efektīvas darba metodes.

arrow, change, person
Jautā un prasi!

Kā uzsākt konsultāciju projektu?

Kā panākt pārmaiņas? Velti enerģiju nevis cīņai ar veco, bet gan jaunā būvēšanai! Definē problēmu vai nākotnē sasniedzamo stāvokli kā atsperiena punktu sarunas uzsākšanai.

measuring tape, inches, sewing

Darbības rādītāju (KPI) noteikšana

Mācību ietvaros tiek metodiski darbības rādītāju (KPI) noteikšana, mērīšana un iegūto datu analīze, lai virzītu konkrētā procesa, struktūrvienības vai organizācijas attīstību.

Modernās vadības sistēmas
(Lean, 6 sigma, TOC)

Mācību kurss apskata moderno vadības sistēmu pielietošanu Latvijas uzņēmumos. Kurss paredzēts tiem uzņēmumiem, kas pamatos ir sakārtojuši savus procesus un vēlas virzīties operacionālās izcilības virzienā. Īpaši piemērots ražošanas uzņēmumiem ar darbinieku skaitu virs 50.

check, hook, check mark

Studiju programmas vadīšana

Augstākā izglītība

Mācību kursa ietvaros tiek pilnveidotas augstskolu un universitāšu studiju programmu direktoru darbības spējas, lai apmācītie speciālisti spētu un prastu  efektīvi plānot un vadīt studiju programmu sagatavošanu, īstenošanu un  izvērtēšanu.

Strukturēts vadīšanas process skolu direktoriem

Mācību programma ir veidota speciāli skolu direktoriem, lai strukturētā veidā apskatītu svarīgākos skolas vadīšanas aspektus. Mācību formāts paredz lielu skaitu praktisko darbu, kuros dalībniekiem ir jādemonstrē savas prasmes un izpratne piedāvātajos vadīšanas aspektos.

conference, profit, arrow